KP-1114 กทม. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

200฿

คำอธิบาย

KP-1114  กทม. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คู่มือเตรียมสอบ ธุรการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กทม.

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ