KP-1002 กรมสรรพากร รวมข้อสอบ 1300 ข้อ นักตรวจสอบภาษีฯ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี 60 (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

209฿

คำอธิบาย

กรมสรรพากร รวมข้อสอบ 1300 ข้อ นักตรวจสอบภาษีฯ พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุดปี 60  (โดยกลุ่มนักวิชาการ)

พิมพ์เมื่อ: พฤษภาคม 2560
จำนวน: 228 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 220 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ