คู่มือพิชิตข้อสอบ สกย. บริหารงานทั่วไป สังกัดพื้นที่ กรุงเทพฯ

150฿

คำอธิบาย

คู่มือพิชิตข้อสอบ สกย. บริหารงานทั่วไป สังกัดพื้นที่ กรุงเทพฯ

วิเคราะห์เจาะข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง
– ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับงานบัญชีเบื้องต้น และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ราคา 150 บาท
จัดทำโดย อ.กฤติน วงศ์หาริมาตร