คู่มือพิชิตข้อสอบ สกย. การเงินและการบัญชี สังกัดพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนล่าง

150฿

คำอธิบาย

คู่มือพิชิตข้อสอบ สกย. การเงินและการบัญชี สังกัดพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนล่าง

จำนวน: 210 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4

 

วิเคราะห์เจาะข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง
– ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับงานบัญชีเบื้องต้น และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ราคา 150 บาท
จัดทำโดย อ.กฤติน วงศ์หาริมาตร