ถามตอบข้อสอบเก่า ปลัดอำเภอ ปี 2548-2558 และวิเคราะห็ข้อสอบที่น่าสนใจ ปี 2559

350฿

คำอธิบาย

ถามตอบข้อสอบเก่า ปลัดอำเภอ ปี 2548-2558 และวิเคราะห็ข้อสอบที่น่าสนใจ ปี 2559

พิมพ์เมื่อ: สิงหาคม 2558
จำนวน: หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

ราคา 350 บาท
จัดทำโดย ปลัดอมรศักดิ์ เพ็ชรเนียม นบ.เกียรตินิยม อันดับ2 นม.(ปริญาโท)