SP-386 คู่มือเตรียมสอบ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอก กฎหมายภาษีอากร ปริญญาโท (ม.ร.) สรุป+ข้อสอบล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

SP-386 คู่มือเตรียมสอบ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอก กฎหมายภาษีอากร ปริญญาโท (ม.ร.) สรุป+ข้อสอบล่าสุด

สารบัญ
1 แนวข้อสอบ ถาม – ตอบ กฎหมายภาษีอากร
2 แนวข้อสอบกฎหมายภาษีอากร
3 ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
4 กฎหมายภาษีอากร
5 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
– ระบบการจัดเก็บภาษี
– การจัดแบ่งประเภทได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร ของประเทศไทย
– การกำหนดฐานภาษี
– การหักค่าใช้จ่าย
6 หลักการ แนวคิดในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
7 การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY