SP-376 ชุดฟันธงข้อสอบล่าสุด นายสิบทหารบก เฉลยพร้อมคำอธิบายคำตอบอย่างละเอียดเข้าใจง่าย

250฿

คำอธิบาย

SP-376 ชุดฟันธงข้อสอบล่าสุด นายสิบทหารบก เฉลยพร้อมคำอธิบายคำตอบอย่างละเอียดเข้าใจง่าย

สารบัญ
– ประวัติโรงเรียนนายสิบทหารบก
– วิสัยทัศน์
– พันธกิจ นโยบายคุณภาพ ปณิธาน
– จำนวนและการดำเนินการ
– เลขยกกำลัง
– เซต
– การให้เหตุผล
– สถิติเบื้องต้น
– ความน่าจะเป็น
– แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
– เฉลยคำตอบอธิบายวิธีทำอย่างละเอียด
– ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
– สารและการจำแนกสาร
– แรงและพลังงาน
– ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
– แนวข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์
– เฉลยคำตอบ
– ความหมายของคำ พยางค์ วลี ประโยค และการสะกดคำ
– การสร้างคำในภาษาไทย

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY