คู่มือเตรียมสอบ นักประชาชสัมพันธ์ (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์

250฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักประชาชสัมพันธ์ (ด้านทั่วไป) กรมประชาสัมพันธ์

จำนวน: 276 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบสไสกาว – A4

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาวิชาการ