GB-222 คู่มือสอบนายร้อยตำรวจ สายปราบ และสายสืบสวนสอบสวน เจาะประเด็นเรื่องที่น่าจะออดสอบ

280฿

คำอธิบาย

GB-222 คู่มือสอบนายร้อยตำรวจ สายปราบ และสายสืบสวนสอบสวน เจาะประเด็นเรื่องที่น่าจะออดสอบ

สารบัญ
• เจาะประเด็นเรื่องที่น่าจะออกสอบ
– กฎหมายอาญา
– กฎหมายพิจารณาความอาญา
– กฎหมายลักษณะพยาน

 

ราคา 280 บาท