SP-347 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร บุคคลาภายนอก นักวิทยาศาสตร์ วุฒิป.ตรี

250฿

คำอธิบาย

SP-347 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร บุคคลาภายนอก นักวิทยาศาสตร์ วุฒิป.ตรี

สารบัญ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
– แนวข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป
– แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
– ความสามารถทางคณิตศาสตร์ วัดความสามารถทางด้านโจทย์ปัญหา
– คณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย
– จิตวิทยาเบื้องต้น
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสาขาจิตวิทยาคลินิก
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– สาระสำคัญ-ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ,พ.ร.ฎ. แบ่งส่วนราชการตำรวจแห่งชาติ กฎ ก.ตร.

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY