GB-217 คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง พร้อมวิธีคิด วิธีทำ อย่างละเอียด ใหม่ล่าสุด

280฿

คำอธิบาย

GB-217 คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง พร้อมวิธีคิด วิธีทำ อย่างละเอียด ใหม่ล่าสุด

สารบัญ
– แนวข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทยชุดที่ 1
– แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทยชุดที่ 2
– แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทยชุดที่ 3
– แนวข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

 

ราคา 280 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง