HI-258 สรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ปลัดอำเภอ และ ตำรวจ

145฿

คำอธิบาย

HI-258 สรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ปลัดอำเภอ และ ตำรวจ

พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558
จำนวน: 304 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว

 

ราคา 145 บาท
จัดทำโดย Hi-ED