พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

50฿

คำอธิบาย

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สารบัญ

– การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

– ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย

– ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการเปิดเผยข่าวสารข้อมูล

– การตั้งข้อหาการแก้ข้อกล่าวหา L 089

– สิทธิของบุคคลในการรับรู้ข่าวสารของทางราชการ

– บันทึกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ราคา 50 บาท

จัดทำโดย สูตรไพศาล