สรุปกฎหมายลักษณะพยาน

190฿

คำอธิบาย

สรุปกฎหมายลักษณะพยาน

สารบัญ

สรุปกฎหมายลักษณะพยาน

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552)

ส่วนที่ 1

1) ชั้นจับกุม

2) ชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน

3) ชั้นสืบพยานหลักฐานก่อนฟ้องคดี

4) ชั้นสืบพยานหลักฐานหลังฟ้องคดี

5) หลักทั่วไป

6) ชั้นสืบพยานหลักฐานในวันนัดสืบพยาน

7) หลักตามคำพิพากษาฎีกากรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน

ส่วนที่ 2

8) ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย

ส่วนที่ 3

9) คำพิพากษาฎีกาย้อนหลัง 10 ปี

ราคา 190 บาท

จัดทำโดย บาลานซ์