BC-8091 เจาะข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระดับปวส วิชาความรู้ทั่วไป

260฿

คำอธิบาย

BC-8091 เจาะข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระดับปวส วิชาความรู้ทั่วไป

สารบัญ
• ประวัติประวัติความเป็นมา
• สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ. (PEA CORE VALUE)
• ความถนัดเชาว์ปัญญา (Aptitude TesT)
– เจาะข้อสอบรวม 226 ข้อ
• ภาษาอังกฤษ
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
• ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3
– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER