BC-8090 คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วิชาความรู้ทั่วไป

260฿

คำอธิบาย

BC-8090 คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วิชาความรู้ทั่วไป

สารบัญ

• ประวัติ ความเป็นมา
• สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ. (PEA CORE VALUE)
• ความถนัดเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
– เจาะข้อสอบ 231 ข้อ
– เจาะข้อสอบมิติสัมพันธ์
– เจาะข้อสอบความสามารถในการประสานสัมพันธ์
• ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์
– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ชุดที่ 3
– เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ชุดที่ 4

 

ราคา 260 บาท
จัดทำโดย THE BEST CENTER