SP-327 แนวข้อสอบ กฟผ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต วุฒิ ปวช./ปวส. ทุกตำแหน่งต้องสอบ

250฿

คำอธิบาย

SP-327 แนวข้อสอบ กฟผ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต วุฒิ ปวช./ปวส. ทุกตำแหน่งต้องสอบ

สารบัญ
– แนวข้อสอบ กฟผ.
– ประวัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
– เลขอนุกรมและการเรียงลำดับ
– เฉลยคำตอบ
– อนุกรมตัวเลข
– ข้อสอบอนุกรม
– เฉลยคำตอบ
– ความสามารถทางด้านภาษา
– เฉลยคำตอบ
– ความสามารถทางด้านภาษา
– เฉลยคำตอบ
– อุปมาอุปไมยภาษา
– แนวข้อสอบ การใช้ประโยคให้ถูกหลักภาษา
– เฉลยคำตอบ
– ความถนัด (Aptitude Test)
– ความสามาถด้านเหตุผลและการคิดวิเคราะห์
– เฉลยคำตอบ
– ความถนัด Aptitude Test
– เฉลยคำตอบ
– ความสัมพันธ์ จากรูปภาพ
– เฉลยคำตอบ
– รูปภาพมิติสัมพันธ์แบบต่างๆ
– การใช้เหตุผลด้านรูปภาพหรือมิติสัมพันธ์
– เฉลยคำตอบ
– คุณลักษณะนิสัย (Personality Test)

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY