ภาคก. การเคหะแห่งชาติ คู่มือเตรียมสอบล่าสุด

240฿

คำอธิบาย

ภาคก. การเคหะแห่งชาติ คู่มือเตรียมสอบล่าสุด

สารบัญ
-ประวัติการเคหะเเห่งชาติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ
-ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
-เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 1 พร้อมเฉลยอธิบาย
-เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 2 พร้อมเฉลยอธิบาย
-เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 3 พร้อมเฉลยอธิบาย
-เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 4 พร้อมเฉลยอธิบาย
-เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 5 พร้อมเฉลยอธิบาย
-เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 6 พร้อมเฉลยอธิบาย
-เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 7 พร้อมเฉลยอธิบาย
-เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย ชุดที่ 8 พร้อมเฉลยอธิบาย
-เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย ชุดที่ 9 พร้อมเฉลยอธิบาย
-เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย ชุดที่ 10 พร้อมเฉลยอธิบาย
-เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย ชุดที่ 11 พร้อมเฉลยอธิบาย
-เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย ชุดที่ 12 พร้อมเฉลยอธิบาย
-เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย ชุดที่ 13 พร้อมเฉลยอธิบาย
-เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย ชุดที่ 14 พร้อมเฉลยอธิบาย
-เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย ชุดที่ 15 พร้อมเฉลยอธิบาย
-ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

 

ราคา 240 บาท