ภาคก. ระดับ 3 ท้องถิ่นคณิตศาสตร์+ภาษาไทย

200฿

คำอธิบาย

ภาคก. ระดับ 3 ท้องถิ่นคณิตศาสตร์+ภาษาไทย

สารบัญ
1.วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
2.วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
3.วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับวิชา ภาษาไทย
4.แนวข้อสอบ สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ความรู้รอบตัวทางภาษาไทบ การใช้ภาษา
5.แนวข้อสอบคำราชาศัพท์
6.แนวข้อสอบคำนาม คำสรรพนาม คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสมาส
7.คำสันธาน คำอุทาน คำซ้อน คำประสม การสะกดคำ การใช้คำและกลุ่มคำ
8.แนวข้อสอบประโยค ประโยคสมบูรณ์ ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน ประโยคคำกวม
9.แนวข้อสอบ การอ่าน การเขียนคำ การผันเสียงวรรณยุกต์ ลักษณะนาม
10.ความหมายของคำ ทักษะการเขียนจดหมาย พุทธศาสนา วัฒนธรรม
11.แนวข้อสอบการใช้คำและกลุ่มคำ
12.แนวข้อสอบ การเข้าใจภาษา

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต