SP-288 นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ

200฿

คำอธิบาย

SP-288 นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ

สารบัญ
วิชาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย
– เซต
– การใช้เหตุผล
– จำนวนจริง
– เลขยกกำลัง
– ฟังซ์ชั่น
– อัตราส่วนตรีโกณมิติ
– เมตริกซ์
– ความน่าจะเป็น
– สถิติและข้อมูล
แนวข้อสอบ-ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ-ข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ-ข้อสอบวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบ-ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (เคมี)
แนวข้อสอบ-ข้อสอบวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบ-ข้อสอบภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ-ข้อสอบวิชาภาษาไทย

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY