รวมข้อสอบ 800 ข้อ นายทหารสัญญาบัตร วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป กองทัพอากาศ อธิบายเฉลยละเอียด ใหม่ล่าสุดปี 60

200฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 800 ข้อ นายทหารสัญญาบัตร วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป กองทัพอากาศ อธิบายเฉลยละเอียด ใหม่ล่าสุดปี 60

สารบัญ
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การรับสมัครฯ
• รวมข้อสอบ 800 ข้อ วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป นายทหารชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ ประจำปี 2560
ส่วนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
1. แนวข้อสอบ Structure
– แบบที่ 1 แบบตัวเลือก
– แบบที่ 2 แบบเลือกข้อผิด
– แบบที่ 3 แบบถอดความหรือความเข้าใจประโยค
– แบบที่ 4 แบบเติมคำศัพท์
2. แนวข้อสอบ Vocabulary
3. แนวข้อสอบ Reading Comprehension
ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ส่วนที่ 5 ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

 

ราคา 200 บาท

จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ