นิติกร3 อ.บ.ต. วุฒิป.ตรี ชุดข้อสอบเจ๋งๆ

250฿

คำอธิบาย

นิติกร3 อ.บ.ต. วุฒิป.ตรี ชุดข้อสอบเจ๋งๆ

สารบัญ
แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
-แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
-แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
-ส่วนที่สอง วิธีพิจารณา อุทธรณ์และฎีกา
-แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณความแพ่ง

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันติว นิติธนิต