คู่มือสอบท้องถิ่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก

300฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบท้องถิ่น วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก

พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2559
จำนวน: 228 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว – A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 300 บาท
จัดทำโดย อ.วีระวรรณ เตียวสกุล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ9)