สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 2560

170฿

คำอธิบาย

สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 2560

พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2560
จำนวน: 143 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค- A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 170 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม