SP-228 สรุป+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ก+ข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

250฿

SP-228 สรุป+ข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ก+ข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

พิมพ์เมื่อ: พฤศจิกายน 2557
จำนวน: 225 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค – A4

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top