สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 800 ข้อ เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี 2560

165฿

สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 800 ข้อ เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ปี 2560

สารบัญ
1. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
2. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
3. ความทั่วไป
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
– ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร และความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

 

ราคา 165 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม

Scroll to Top