GB-195 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)

250฿

GB-195 สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)

หลักสูตรการสอบ
• พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
• ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
• ความรู้เกี่ยวกับด้านศิลปะ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

Scroll to Top