GB-186 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

200฿

GB-186 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

สารบัญ

สรุปหลักการบัญชี

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ชุดที่ 1

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ชุดที่ 2

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ชุดที่ 3

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ชุดที่ 4

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ชุดที่ 5

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ชุดที่ 6

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ชุดที่ 7

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ ชุดที่ 8

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ชุดที่ 9

ราคา 200 บาท

จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

 

Scroll to Top