SP-203 คู่มือสอบ พนักงานช่าง(ไฟฟ้า) ใช้สอบทุกหน่วยงานราชการ วุฒิ ปวส.

250฿

คำอธิบาย

SP-203 คู่มือสอบ พนักงานช่าง(ไฟฟ้า) ใช้สอบทุกหน่วยงานราชการ วุฒิ ปวส.

สารบัญ
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ทฤษฎี – อ่านแบบ – เขียนแบบไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
– เฉลยคำตอบ- แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ทฤษฎี – อ่านแบบ – เขียนแบบไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
– แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ทฤษฎี – อ่านแบบ – เขียนแบบไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
– เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ – ข้อสอบ ทฤษฎี – อ่านแบบ – เขียนแบบไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
– แนวข้อสอบวิชาทฤษฎีไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์
– แนวข้อสอบวิชาทฤษฎีไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์
– แนวข้อสอบวิชาทฤษฎีไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง
– เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบวิชาทฤษฎีไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์
– ข้อสอบ – แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม
– เฉลยคำตอบ ข้อสอบ – แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY