SP-198 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ 3

200฿

SP-198 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ 3

สารบัญ

กรมคุมประพฤติ

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ข้อมูลที่สำคัญในการสืบเสาะและพินิจ

*
*
*พระราชบัญญัติต่างๆ มากมาย
*
*
*

*
*
*กฎกระทรวงมหาดไทยต่างๆ มากมาย
*
*
*

ราคา 200 บาท

จัดทำโดย สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

 

Scroll to Top