ธ.ก.ส. สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ พัฒนางานพัฒนาธุรกิจ (ธ.ก.ส.) พร้อมเฉลยทุกข้อ ปี2560

160฿

คำอธิบาย

สุดยอดแนวข้อสอบกว่า 1,000 ข้อ พัฒนางานพัฒนาธุรกิจ (ธ.ก.ส.) พร้อมเฉลยทุกข้อ ปี2560

สารบัญ
1. วิชาความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น
2. วิชาความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน
3. วิชาความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
4. วิชาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
5. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน
6. ความรู้เกี่ยวกับการตลาด
7. ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
8. หลักการการบริหารเบื้องต้น
9. จริยธรรมจรรยาบรรณธรรมาภิบาล

 

ราคา 160 บาท
จัดทำโดย ทีมงานเกียรตินิยม