รวมข้อสอบ 700 ข้อ พนักงานพัฒนาธุรกิจ 4 ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุดปี 60

200฿

คำอธิบาย

รวมข้อสอบ 700 ข้อ พนักงานพัฒนาธุรกิจ 4 ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุดปี 60

พิมพ์เมื่อ: เมษายน 2560
จำนวน: 229 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบเย็บแม็ค- A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ