เจาะข้อสอบกว่า 1,200 ข้อ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบกว่า 1,200 ข้อ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สารบัญ
เจาะข้อสอบ ภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับ 1-2-3)
ส่วนที่ 1. ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
– อนุกรม
– คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ ดอกเบี้ย การคำนวณอายุ พื้นที่ ปริมาตร
ส่วนส่วน อัตราส่วน นาฬิกา ระยะทาง ค่าเฉลี่ย ผลบวกผลต่าง
บัญญัติไตรยาวค์ สมการ อสมการ การ หาค.ร.น. และ ห.ร.น.
– วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ
ความสามารถทางด้านเหตุผล
– อุปมา อุปไมย
– ตรรกศาสตร์
– เงื่อนไขภาษา
– เงื่อนไขสัญลักษณ์
ส่วนที่ 2. ภาษาไทย
เจาะข้อสอบภาษาไทย
คำศัพท์ การสะกดคำ การอ่านคำ ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
จัดทำโดย… ติวเตอร์เดียว