คัมภีร์เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

285฿

คัมภีร์เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา

สารบัญ
– สรุปจับประเด็นวิชาการศึกษา
– หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
– หลักการสอน
– การจัดการเรียนรู้
– การวัดและประเมินผลการศึกษา
– การพัฒนาผู้เรียน
– การบริหารจัดการชั้นเรียน
– การประกันคุณภาพการศึกษา
– สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
– จิตวิทยาและการแนะแนว
– การวิจัยทางการศึกษา
– เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
– แนวข้อสอบวิชาการศึกษา

 

ราคา 285 บาท

จัดทำโดย ครู ถัง

Scroll to Top