คู่มือสอบเข้า ภาค ก. ก.พ. แบบใหม่ เจาะข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

250฿

สารบัญ
• ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
– เศษส่วน
– ทศนิยม VS เศษส่วน
– อัตราส่วน
– ดอกเบี้ยทบต้น
• ด้านการคิดคำนวณ
– ความสัมพันธ์ของแบบรูป
– เฉลยคำตอบ
– อนุกรม(Series)
– แบบทดสอบอนุกรม ชุดที่ 1
– เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 1
– แบบทดสอบอนุกรม ชุดที่ 2
– เฉลยแบบทดสอบ ชุดที่ 2
– อนุกรมตัวเลข
– การสรุปความจากเงื่อนไขทางภาษา
– วิเคราะห์เงื่อนไขทางภาษา
– ความสามารถการวิเคราะห์เชิงตรรกศาสตร์
– อุปมา-อุปไมย
– แนวข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไป
– เฉลยพร้อมคำอธิบาย
– การอ่าน
– แนวข้อสอบ : การอ่าน
– เฉลยคำตอบ
– การเรียงลำดับข้อความ
– แนวข้อสอบ : การเรียงข้อความ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบการใช้สำนวนไทย
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ – ภาค ก.
– เฉลยคำตอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top