Sale!

ฺBC-6243 คู่มือสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม. 6 หรือเทียบเท่า

Original price was: 280฿.Current price is: 252฿.

ประกอบด้วยเนื้อหา พร้อมเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดในการสอบ

ฺBC-6243  คู่มือสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม. 6 หรือเทียบเท่า
ประกอบด้วยเนื่อหา เจาะข้อสอบ พร้อมคำเฉลยเทคนิคการตอบ

  •  ความสามารถทั่วไป

                – ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน
–  กราฟ
– ตาราง                                                                                                                            – -อนุกรม
– การสรุปความ
– แผนภาพเชิงตรรกศาสตร์
– อุปมาอุปไมย
– ร้อยละ
– สมการและอสมการ
– คณิตศาสตร์เหตุผล

 
วิชาภาษาไทย

– การอ่านคำในภาษาไทย
– การสะกดคำ
– เสียงในภาษาไทย /  พยางค์  คำ กลุ่มคำ และประโยค
– สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
– คำพ้องรูป
– พ้องเสียง / คำราชาศัพท์
– โวหารภาพพจน์
– โวหารการเขียน

                – การเติมคำลงในช่องว่าง
– การทำความเข้าใจบทความ
– การเรียงลำดับข้อความ

                – การหาความหมายของคำและกลุ่มคำ

                – แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

  
ภาษาอังกฤษ

                – แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  1

                – แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  2

                – แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  3

  
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

                – เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 1

                – เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 2

                – เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดที่ 3

 
สังคมวัฒนธรรม จริยธรรม      

                – แนวข้อสอบจริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่  1

                – แนวข้อสอบจริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่  2

                – แนวข้อสอบจริยธรรม สังคม วัฒนธรรม ชุดที่ 3

 
*
หลักธรรมาภิบาล / แนวข้อสอบ

 
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน

Scroll to Top