ฺBC-1491 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพืช

250฿

ฺBC-1491 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพืช

รหัสสินค้า: ฺBC-1491 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพืช หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

BC-1491

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 •  ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ
 • ระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
 • เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมอง เศรษฐกิจและสังคม
 • ความรู้เกี่ยวกับการป่าไม้
  –  อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
  –  การค้นคว้า  วิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรป่าไม้

  –  ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่่อนุรักษ์

  –  การป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้

  –  การบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำ

  –   การบริหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์และการอนุรักษ์สัตว์ป่า

  –  การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ

  *  แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

  *  แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการแผ่นดิน

Scroll to Top