ฺBC-3730 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ใช้ได้ทุกระดับ

250฿

พิชิตข้อสอบ ภาค ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ใช้ได้ทุกระดับ 1-2-3-4

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือพิชิตข้อสอบ ก.พ.
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ใช้ได้ทุกระดับ ใหม่ปี 2558

ประกอบด้วย
-ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป
-ลำดับ/อนุกรม พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
-อุปมา/อุปมัย พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
-เงื่อนไขสัญลักษณื พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
-เงื่อนไขทางภาษา พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
-การอ่านข้อมูล จากตารางและกราฟ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
-การวิเคราะห์ทางเชิงตรรกศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย

-คณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
-รวมแนวข้อสอบชนิตพิเศษ ฉบับเฉพาะกิจ 1
-รวมแนวข้อสอบชนิดพิเศษ ฉบับเฉพาะกิจ 2
-แบบทดสอบชนิดพิเศษ (เฉพาะกิจ)
-ส่วนที่ 2 วิชาภาษาไทย
-ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
-ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 1
-ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 2
-ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 3
-การเรียงลำดับข้อความ
-การอ่านทำความเข้าใจบท
-แนวข้อสอบการอ่านและทำความเข้าใจบทความ ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบการอ่านและทำความเข้าใจบทความ ชุดที่ 2
-การเลือกใช้คำ – กลุ่มคำ
-แนวข้อสอบ + เฉลย ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบ + เฉลย ชุดที่ 2
-ส่วนภาคภาษาอังกฤษ
1.เจาะข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)
2.ภาคคำศัพท์ (Vocabulary)
3.ภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
4.ภาคการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

ราคา พิเศษ 270 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center