ป้ายกำกับ: ภาค ก. ก.พ.

มาแล้ว มาแจกกันฟรีๆ สำหรับเตรีมตัวสอบใน 2559 ภาค ก นั่นเอง เกือบ 500 ข้อ ฝึกทำกันให้เต็มที่ ที่สำคัญ ฟรี!!

ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ ชุดที่ 1
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 2.30 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

25 33 43 61 89………..

ก. 102 ข. 125 ค. 135 ง. 140

41 121 259 241 65………..
ก. 0 ข. 1 ค. 2 ง. -1
65 245 259 129………….
ก. 79 ข. 53 ค. 41 ง. 39
39 416 525 636…….
ก. 749 ข.747 ค. 684 ง. 648
25 21 17 23 19 15 18……..
ก. 17 ข. 16 ค. 15 ง. 14
ผู้ว่าราชการจังหวัด: 7-> ?:?
ก. นายอำเภอ : 6 ข. เจ้าพนักงานปกครอง : 3 ค. เจ้าหน้าที่ทะเบียน :5 ง. ปลักจังหวัด : 3

Read more