ชีทราม POL2107 สรุปการเมืองเปรียบเทียบเบื้องต้น

66฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ บทที่ 2 วิธีการและระเบียบวิธีในการศึกฝาาการเมืองเปรียบเทียบ บทที่ 3 แนวทางการศึกษา (Approach) และทฤษฎี (Theory) สำคัญในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ บทที่ 4 รัฐ รูปแบบการปกครอง และสถาบันทางการเมืองของรัฐ บทที่ 5 การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ บทที่ 6 ทฤษฏีการพัฒนา การพัฒนาทางการเมือง และประชาธิปไตยเปรียบเทียบ บทที่ 7 โลกาภิวัฒน์กับประเด็นการศึกาาการเมืองเปรียบเทียบในยุคปัจจุบัน ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top