คู่มือสอบเศรษฐกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเศรษฐกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

* แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

* ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

* การเงิน การคลัง และเศรษฐกิจ

* การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินทุน โครงสร้างเงินทุน

* การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน

* ความรู้ด้านตัวชี้วัด/ตัวชี้บ่งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ

* การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์

* พฤติกรรมการตัดสินใจกับการลงทุนและการบริโภค

* สงค์และอุปทาน

* แนวข้อสอบการเงินการคลัง

* แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 5.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,