หนังสือ ปรัชญากฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา

295฿

คำอธิบาย

“ปรัชญากฎหมาย : ความรู้ฉบับพกพา” โดย “เรย์มอนด์ แวคส์” ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายและนิติปรัชญา แห่งมหาวิทยาลับฮ่องกง จะพาคุณสำรวจปรัชญา มโนทัศน์ ทฤษฎี ตลอดจนชุดความเชื่อที่เป็นรากฐานของกฎหมายแต่ละยุคสมัย ทั้งอรรถประโยชน์นิยม ปฏิฐานนิยม สตรีนิยม และทฤษฎีหลังสมัยใหม่ พร้อมทั้งเปิดมุมมองให้เห็นกฎหมายในหลายมิติผ่านทรรศนะของบรรดานักคิดผู้ร่วมกำหนดภูมิทัศน์ของปรัชญากฎหมาย ตั้งแต่ผู้รับใช้าศาสนาอย่างนักบุญอะไควนัส นักปรัชญาการเมืองอย่างรุสโซ ไปจนถึง โรนัลด์ ดวอร์คิน นักวิชาการผู้เลื่องชื่อในแวดวงนิติศึกษา หนังสืออ่านสนุกและเข้าใจง่ายเล่มนี้ จะช่วยขยายพรมแดนความเข้าใจในปรัชญาซึ่งแฝงอยู่เบื้องหลังกฎหมาย ทั้งยังเผยให้เห็นแม้ว่ากฎหมายจะสัมพันธ์กับเรื่องนามธรรมอย่างสิทธิหรือความยุติธรรม แต่ก็ใกล้ชิดกับชีวิตคนเรามากกว่าที่คิด เช่น สิทธิสตรี การเหยียดเชื้อชาติ หรือประเด็นสิ่งแวดล้อม
สารบัญ
1. กฎหมายธรรมชาติ
2. ปฏิฐานนิยมเชิงกฎหมาย
3. ดวอร์คินกับบูรณภาพเชิงจริยธรรมของกฎหมาย
4. สิทธิเเละความยุติธรรม
5. กฎหมายกับสังคม
6. ทฤษฎีกฎหมายเเนววิพากษ์
7. เข้าใจกฎหมาย : บทส่งท้ายฉบับพกพา