คู่มือเตรียมสอบช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562 BC-33407

270฿

รหัสสินค้า: KP-33407 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ปี 2562 BC-33407
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง                                                                                   *ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ              *แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                          *การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)                                                                           *แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                        *แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office(Word ,Excel ,Powerpoint)                            *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า                                                                                             *ความรู้เกี่ยวกับระบบแสงสว่าง                                                                                         *ความรู้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ                                                                                      *ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ                                       *ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบทีวีวงจรปิด                                          *ความรู้เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                       *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                                 *การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า                                                             *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                      *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                      *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                      *แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิคไฟฟ้า ชุดที่ 5.