คู่มือสอบวิศวกรสิ่งแวดล้อม 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561

260฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรสิ่งแวดล้อม 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561
สารบัญ
*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                              *ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                                                          *ความรู้ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย                                                                             *ความรู้ด้านระบบประปา                                                                                    *การใช้งานโปรแกรม Auto CAD                                                                           *แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                              *การตรวจสอบภายใน                                                                                        *แนวข้อสอบ การตรวจสอบภายใน                                                               *แนวข้อสอบ ความรู้ด้านระบบประปา                                                           *แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม