แนวข้อสอบท้องถิ่น


Version
Download912
Stock
File Size211.15 KB
Create Dateเมษายน 11, 2016
Download

ตัวอย่าง 1. เมื่อมีการยุบสภาอบต. หรือถือว่าการยุบสภาอบต. จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
ก) 15 วัน ข) 30 วัน ค) 45 วัน ง) 60 วัน จ) 90 วัน

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ