ชีทราม POL2106 สรุปปรัชญาการเมืองเบื้องต้น

44฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:
สารบัญ
บทที่ 1 ปรัชญาการเมืองคืออะไร
บทที่ 2 ทำไมเราต้องอยู่ในสังคมการเมือง – อริสโตเติล : รัฐ คือ สิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ และไม่ว่าอย่างไรมนุษย์ก็ต้องอยู่ในรัฐ – รัฐเกิดจากการตกลงกัน และไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ โทมัส ฮอบส์ : รัฐช่วยให้มนุษย์มีชีวิตรอด
จอห์น ล็อค : รัฐช่วยปกป้องรักษาทรัพย์สิน ชีวิต และตัดสินข้อพิพาทต่างๆ
ฌอง ฌากส์ รุสโซ : รัฐ คือ เครื่องมือในการกดขี่คนจน และคนที่ด้อยกว่า บทที่ 3 ทำไมเราต้องเชื่อฟังกฎหมาย
– เราเชื่อฟังกฎหมาย เพราะว่าถ้าไม่เชื่อฟังเราก็จะต้องถูกลงโทษ
– เราควรเชื่อฟังกฎหมาย เพราะเราตกลงกับรัฐไปแล้วทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว
– เราเชื่อฟังกฎหมาย เพราะมันคือคำสั่งที่มาจากพระเจ้า – เราเชื่อฟังกฎหมายตราบเท่าที่เราได้ตกลงกับรัฐไว้เท่านั้น นอกเหนือจากนั้นเราไม่เชื่อ
– เราไม่ต้องเชื่อฟังกฎหมาย ถ้ากฎหมายนั้นขัดกับมโนธรรมของเรา
บทที่ 4 ใครควรจะเป็นผู้ปกครอง
– ผู้ปกครองควรจะเป็นคนที่ถูกคัดสรรมาแล้ว ไม่ใช่ประชาชนหรือใครก็ได้
– ประชาชน คือ ผู้ปกครองที่ดีที่สุด – ใครเป็นผู้ปกครองก็ได้ แต่ขอให้แค่ปกครองเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
– ไม่มีการปกครองแบบบริสุทธิ์ใดที่ดีที่สุด เพราะทุกการปกครองมีข้อเสีย
 ดังนั้นเองการปกครองแบบผสม คือ ทางออก
– ผู้แทนที่มาจากประชาชน คือ ผู้ปกครองที่ดีที่สุด
– ผู้ปกครองเป็นใครก็ได้ที่สามารถรักษารัฐไว้ได้
บทที่ 5 เรามีเสรีภาพหรือไม่
– เสรีภาพ คือ สิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิด
– เสรีภาพเป็นแค่เครื่องมือที่ทำให้มนุษย์พัฒนาไปได้
– เสรีภาพไม่ได้ติดตัวมนุษย์มา เสรีภาพไม่ใช่สิ่งสากล
แต่เสรีภาพ คือ สิ่งที่แต่ละสังคมอนุญาตให้มีขึ้นได้
บทที่ 6 เราควรจะกระจายทรัพย์สินหรือความมั่งคั่งในสังคมอย่างไร
 – การกระจายทรัพยากรควรจะเป็นไปอย่างเสรี – การกระจายทรัพยากรอย่างเสรี คือ สิ่งที่ชั่วร้าย – การกระจายทรัพย์สินไม่ควรปล่อยเสรี แต่รัฐควรจะเข้ามาแทรกแซงและจัดสวัสดิการ
 – การกระจายทรัพยากรโดยรัฐ คือ อาชญากรรมที่ไม่ต่างกับการขโมย
น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top