Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 329 หน้า
สารบัญ
• ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับสถาบันวิทยาลัยชุมชน

* พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

* แนวข้อสอบความเชิงคณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์และเหตุผล

* แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาไทย

* แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม

* ความรู้เกี่ยวกับวินัย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวินัย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ • ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* ความรู้ทางด้านระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบซอฟต์แวร์ (Software )

* ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

* ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายอินทราเน็ต

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

* การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security management)

* การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและการทำงานชุดคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์

* การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top