Sale!

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี การเคหะแห่งชาติ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี การเคหะแห่งชาติ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 319 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

* แนวข้อสอบความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม

* พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี/การเงิน

* การจัดทำรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

* การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top