Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 324 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

* พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สถิติ พ.ศ.2550

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564

* ความรู้ด้านสถิติเบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

* แนวข้อสอบสถิติ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top