RAM1203 ศาสตร์การคิดเปลี่ยนโลก (ชีทหลักศิลา)

59฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

RAM1203 ศาสตร์การคิดเปลี่ยนโลก (THINKING SCIECE THAT CHANGE THE WORLD) เอกสารประกอบด้วย >> ความหมายเบื้องต้นของคำว่า “ความคิด” >> การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) >> การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) >> การคิดเชิงวิเคราะห์ >> ทักาะการคิดเชิงวิพากษ์ >> กระบวนการออกแบบเชิงวิทยาสาสตร์จะช่วยให้เกิดการฝึกทักษะการแก้ปัญหา สรุปจากตำราเรียนและคำบรรยาย อ่านง่าย ได้ใจความ เหมาะสำหรับ นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวน้อยและไม่มีเวลาเข้าเรียน

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top